ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगंजद्वारा अन्तराष्ट्रिय नया वर्ष २०२० शुभारम्भ